Số biên nhận: - Bước 1: Nhập chính xác mã hồ sơ gồm 15 ký tự, đây là mã số được cung cấp sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ
- Bước 2: Nhấn nút Tra cứu để xem kết quả xử lý hồ sơ

tra cứu qua 8088

nhắn tin:

Để tra cứu tình trạng hồ sơ bằng tin nhắn, xin vui lòng làm theo các bước sau:

- Bước 1 : Soạn tin nhắn với cú pháp: 
                 HCC  DN  [SOBIENNHAN]  gửi  8088
- Bước 2 : Nhận kết quả từ tổng đài SMS 8088

Ví dụ: Muốn tra cứu hồ sơ có số biên nhận là 00673810079, xin vui lòng làm theo các bước sau:

- Bước 1 : Soạn tin nhắn với cú pháp:
                 HCC  DN  
00673810079  gửi  8088
- Bước 2 : Nhận kết quả từ tổng đài SMS 8088

ỦY ban nhân dân tỉnh đồng nai

Quản lý và vận hành: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3.827.555 - Fax: (0251).3.827.569 - Email: dona-ict@dongnai.gov.vn